ข่าวกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักวิจัยชุมชนผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดง

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักวิจัยชุมชนผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดง

โครงการบริหารจัดการเกษตรผสมผสานกับการบริหารจัดการพื้นที่นาข้าวร่วมกับการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน “ระยะที่3 ธนาคารกุ้งก้ามแดงและธนาคารต้นไม้” กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักวิจัยชุมชนผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดง ระหว่างวันที่ 9-11เมษายน2561 ณ โรงแรมอินโดจีน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จัดโดย ส่วนพัฒนากิจการเพื่อสังคม มศว ร่วมกับ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

0 Comments
อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้ E - book เป็นฐานการเรียนรู้ "

อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้ E - book เป็นฐานการเรียนรู้ "

วันที่ 9 - 10 เมษายน 2561 ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้ E - book เป็นฐานการเรียนรู้ " โดยมีคุณครูที่เข้ารับการอบรม จำนวนกว่า 50 ท่าน จาก 20 โรงเรียน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 สระแก้ว, สังกัด สพม. เขต 7 และสังกัดเอกชน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้ ให้กับโรงเรียนในสังกัดทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น

0 Comments
มศว ฝึกอาชีพการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพื่อสร้างรายได้ให้นักเรียน

มศว ฝึกอาชีพการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพื่อสร้างรายได้ให้นักเรียน

วันที่ 2 - 6 เมษายน 2561 ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคมได้จัดอบรม เรื่อง การพัฒนาระบบชุดการสอนกลุ่มสาระงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษา : อาชีพการนวดกดจุดสะท้อนเท้า เพื่อให้ครูกลุ่มสาระงานอาชีพฯ โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดสระแก้ว จำนวนกว่า 30 ท่าน นำไปสอนลูกศิษย์ระดับมัธยมศึกษา ในเทอมหน้าที่จะถึงนี้ เพื่อให้นักเรียนที่จบระดับมัธยมปลายที่ไม่มีทุนทรัพย์เรียนต่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้ ณ ห้องประชุม โรงเรียนทัพยาพิทยาคม จังหวัดสระแก้ว

0 Comments
First89101113151617Last

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมหารือร่วมกัน 30 December 2021

การประชุมหารือร่วมกัน

การจัดกิจกรรมโครงการบูรณาการพัฒนาเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะ “อโศกโมเดล”

การประชุมหารือร่วมกันระหว่าง ผู้บริหารของบริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด และผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม 

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ U2T มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 19 November 2021

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ U2T มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 28 September 2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

เข้าร่วมเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รอบที่​ 7

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก รอบที่ 7 เพิ่มเติม 23 September 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก รอบที่ 7 เพิ่มเติม

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

***โปรดศึกษารายละเอียดตามเอกสารแนบของมหาวิทยาลัย***

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 21 September 2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

เข้าร่วมเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รอบที่​ 6

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

 

124678910Last

สารรองอธิการบดีDownload

  

 Web Link

 

 

  

Facebook Fanpage

รายงานประจำปี

         

รายงานผลการติดตาม

VDO