ข่าวทั้งหมด

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ U2T มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Thanisorn Siriratunyu

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ U2T มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2564

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ U2T

การดำเนินกิจกรรม 11 ตำบล ระหว่าง เดือนกันยายน-ตุลาคม 2564

Previous Article การประชุมส่วนกิจการเพื่อสังคม
Next Article กิจกรรมติดตามการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
Print
229