ข่าวทั้งหมด

กิจกรรมติดตามการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
Thanisorn Siriratunyu

กิจกรรมติดตามการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมติดตามการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (U2T ตำบลแซร์ออ และ U2T ตำบลช่องกุ่ม)

โดยมี เจ้าของสถานที่ ผู้นำชุมชนตำบล คณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ คณาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ คณะทำงาน U2T และชาวบ้านในชุมชนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

พร้อมทั้ง มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากโครงการ U2T อาทิ ผลิตภัณฑ์ในชุมชน กะหรี่บั๊บ ปลาส้ม หมูกระจก พร้อมทั้งการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์แคบหมูรสปาปริก้าและสเปรย์สมุนไพรจากฟ้าทลายโจร  (ตำบลแซร์ออ)

แคคตัสบ้านจันทร์เขียว กล้วยฉาบป้าสี ด้วงมะพร้าวบ้านด้วงตัวตอ รวมถึงของดีของเด่นในชุมชน อาทิเช่น ลูกชิ้นช่องกุ่ม น้ำอ้อย จิ้งหรีด ไม้กวาด เสื่อกก ฯลฯ (ตำบลช่องกุ่ม)

วันที่ 2-3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ตำบลแซร์ออ และตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

Previous Article รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ U2T มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Next Article กิจกรรมติดตามการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
Print
273