ข่าวทั้งหมด

กิจกรรมติดตามการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
Thanisorn Siriratunyu

กิจกรรมติดตามการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โดยมีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินโครงการฯ โดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบตำบลจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และทีม U2Tตำบลนครนายก

มีการลงพื้นที่เยี่ยมชมการอบรมการทำพรมเช็ดเท้าให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้เกษียณอายุราชการตำบลนครนายก

ในการติดตามการดำเนินโครงการ U2T ตำบลนครนายกในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ มศว ณ ตลาดจามจุรีมาร์เก็ต

พร้อมทั้ง มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครนายกที่ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากโครงการ U2T ณ ตลาดจามจุรีมาร์เก็ต อาทิเช่น น้ำมะดันอัญชัน กระยาสารท หมี่กรอบ ข้าวแต๋นน้ำมะดัน ปลาส้ม ไข่เค็มมะดัน น้ำพริกไข่เค็มน้ำมะดัน ขนมเบื้องทิพ ขนมไทย พรมเช็ดเท้า เปลญวณ ผลไม้แช่อิ่ม พันธุ์ไม้ เป็นต้น

ซึ่งเกษตรจังหวัดนครนายก เจ้าของพื้นที่ตลาดจามจุรีมาร์เก็ต ผู้นำชุมชน และผู้ประกอบการร้านค้าที่มาร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

Previous Article กิจกรรมติดตามการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
Next Article การประชุมหารือร่วมกัน
Print
332