ข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก รอบที่ 7 เพิ่มเติม
Thanisorn Siriratunyu

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก รอบที่ 7 เพิ่มเติม

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

***โปรดศึกษารายละเอียดตามเอกสารแนบของมหาวิทยาลัย***

 

สามารถติดตามข่าวสารและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

และ/หรือ Website : http://sso.op.swu.ac.th/ หรือติดต่อที่เบอร์ 080-853-2740

 

 

 

Previous Article ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
Next Article ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
Print
366