ข่าวทั้งหมด

มหกรรมเดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน

 • 28 November 2017
 • Author: Rasa Prasertsri
 • Number of views: 2027
 • 0 Comments
มหกรรมเดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน

มศว ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และภาคีคุณธรรมสร้างสุข 15 องค์กร จัดงาน “มหกรรมเดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 3 และตลาดนัดความสุขชุมชนที่วัดป่าศรีถาวรนิมิต อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยมี รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม กล่าวต้อนรับ และนายณัฐพงษ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดงาน

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ตามที่ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่๒/๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา๑ ชั้น ๑ อาคารหอประชุมใหญ่

มศว รักษ์คลองแสนแสบ

 • 24 November 2017
 • Author: Rasa Prasertsri
 • Number of views: 3356
 • 0 Comments
มศว รักษ์คลองแสนแสบ

24 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม พร้อมด้วย น.ส.อัญชนา บุญสุยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวัฒนา เป็นประธานในการเปิดโครงการ มศว รักษ์คลองแสนแสบต้นแบบสู่ชุมชน ครั้งที่ 1 ซึ่งมีกิจกรรมปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์คลองแสนแสบ โดยการรณรงค์เทน้ำจุลินทรีย์บำบัดน้ำและเทผงจุลินทรีย์บำบัดลงก้นคลองแสนแสบตั้งแต่ท่าเรือ มศว ประสานมิตร จนถึงท่าเรือโรงเรียนวิจิตรวิทยาคลองตัน ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างเครือข่ายชุมชนในการอนุรักษ์คลองแสนแสบของชาวบ้านในชุมชน อาจารย์ นิสิต และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

มศว นำนิสิตจิตอาสาสร้างฝายที่แม่สอด

 • 21 November 2017
 • Author: Rasa Prasertsri
 • Number of views: 2058
 • 0 Comments
มศว นำนิสิตจิตอาสาสร้างฝายที่แม่สอด

17 - 20 พ.ย. 60 ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการเพื่อสังคม นำนิสิตจิตอาสาจากคณะพลศึกษา และคณะสังคมศาสตร์ จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ที่บ้านปูเต้อ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก และที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย แม่สอด เพื่อเก็บกักน้ำไว้ให้ชุมชนได้ใช้ด้านการเกษตร และสัตว์ป่าได้อาศัยแหล่งน้ำในการดำรงชีพ เป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับนิสิตในการรับใช้สังคมอีกรูปแบบหนึ่ง ในโครงการฝายอนุรักษ์เพื่อการบริหารจัดการต้นน้ำในชุมชน

โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 • 15 November 2017
 • Author: Rasa Prasertsri
 • Number of views: 2453
 • 0 Comments
โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย
จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1

First34568101112Last