ข่าวทั้งหมด

มหกรรมเดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน
Rasa Prasertsri

มหกรรมเดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน

มศว ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และภาคีคุณธรรมสร้างสุข 15 องค์กร จัดงาน “มหกรรมเดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 3 และตลาดนัดความสุขชุมชนที่วัดป่าศรีถาวรนิมิต อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยมี รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม กล่าวต้อนรับ และนายณัฐพงษ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานต่างๆ การออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน เวทีเสวนาในหัวข้อต่างๆ พิธีจุดเทียนเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีภาคีคุณธรรมความสุข ชุมชน หมู่บ้าน องค์กรปกครองท้องถิ่น 25 จังหวัดเข้าร่วม ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2560

Previous Article ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
Next Article นิสิต มศว ลงสำรวจข้อมูลชุมชน จ.ตาก
Print
2026