ข่าวทั้งหมด

การนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

การนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

นำเสนอภาพรวมโครงการ โดย รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

เพื่อพิจารณารายละเอียดการดำเนินโครงการ และรายงาน ติดตามผลการดำเนินโครงการในด้านต่างๆ ที่ดำเนินไปแล้วเบื้องต้น

เปิดตัวโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

โดยกระทรวงการอุมศึกษา วิทยาสาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เปิดตัวโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

รศ.ดร. ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม พร้อมด้วย รศ.ดร.ทพ. สรสัณห์ รังสิยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม และบุคลากรจากส่วนแผนและยุทธศาสตร์ และส่วนกิจการเพื่อสังคม

เข้าร่วมคณะทำงานด้านสื่อสารฯ

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

เพิ่มเติม รอบ 2

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

123468910Last