ข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Thanisorn Siriratunyu

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

สามารถติดตามข่าวสารและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และ/หรือ Website : http://sso.op.swu.ac.th/ หรือติดต่อที่เบอร์ 080-853-2740

Previous Article ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Next Article เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Print
557