ข่าวทั้งหมด

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Thanisorn Siriratunyu

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

เพิ่มเติม รอบ 2

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติ/ตำบล/ตำแหน่งและประเภทที่เปิดรับสมัครเพิ่มเติม ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

http://sso.op.swu.ac.th/Portals/44/Documents/รายละเอียดตำบล-ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครเพิ่ม-11ตำบล-รอบ2.pdf?ver=2021-01-29-112340-633

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

http://sso.op.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=20325

Previous Article ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Next Article เปิดตัวโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ
Print
779