ข่าวทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
Thanisorn Siriratunyu

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

เพื่อพิจารณารายละเอียดการดำเนินโครงการ และรายงาน ติดตามผลการดำเนินโครงการในด้านต่างๆ ที่ดำเนินไปแล้วเบื้องต้น

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ การประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ผ่านระบบ ZOOM)

Previous Article เปิดตัวโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ
Next Article การนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
Print
584