ข่าวทั้งหมด

Rasa Prasertsri

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทุกคณะเข้าร่วม "โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม" กำหนดจัดโครงการทั้งหมด 4 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 200 คน ใช้เวลารุ่นละ 4 วัน 3 คืน ***(เฉพาะรุ่นที่ 1 จำกัดเพียง 70 คนเท่านั้น)

      รุ่นที่ 1  ณ จังหวัดเลย        วันที่  6 –  9  มิถุนายน 2561

      รุ่นที่ 2  ณ จังหวัดสระแก้ว  วันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2561

      รุ่นที่ 3  ณ จังหวัดสระแก้ว  วันที่ 18 – 21 กรกฎาคม 2561

      รุ่นที่ 4  ณ จังหวัดสระแก้ว  วันที่  1 – 4   สิงหาคม 2561

ณ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย และ ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำนิสิตของทุกคณะในชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เข้าสู่กระบวนการจิตอาสาและสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการรับใช้สังคมสนองจุดหมายของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม โดยการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตจริงในการลงพื้นที่และพัฒนาร่วมกับชุมชน :-

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนกิจการเพื่อสังคม โทร. 0-2649-5000 ต่อ 11398 หรือ 088-0885145 ในเวลาราชการเท่านั้น**

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้.-
/Portals/44/Brochure_61.pdf

Previous Article ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพบิดา รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ
Next Article ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 5
Print
2545