ข่าวทั้งหมด

Rasa Prasertsri

ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพบิดา รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ

ด้วยนายเก่งเทียม แซ่แต้ บิดาของ รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 โดยเจ้าภาพได้ตั้งสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดบำเพ็ญเหนือ เสรีไทย 60 เขตมีนบุรี โดยมีกำหนดการดังนี้
วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2561 รดน้ำศพ เวลา 17.00 น.
กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.30 น.
ฌาปนกิจศพวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. 
มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 18.30 น. มีรถบัส 40 ที่นั่ง 1 คัน ออกจากมหาวิทยาลัยเวลา 16.00 น. ส่วนในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 มีรถตู้ 2 คัน ออกจากมหาวิทยาลัยเวลา 13.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเรียนเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพและฌาปนกิจตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จักขอบพระคุณยิ่ง

Previous Article มศว เปิดตัวกิจกรรมโดนใจนักวิ่ง “หนองแสง LIGHT & RUN 2018” ชมแสงริมเขื่อน วิ่งไปกับธรรมชาติและวัฒนธรรม
Next Article ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม
Print
623