ข่าวทั้งหมด

ส่วนกิจการเพื่อสังคม ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มศว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลิตภัณฑ์ 5 ชนิด
Rasa Prasertsri

ส่วนกิจการเพื่อสังคม ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มศว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลิตภัณฑ์ 5 ชนิด

ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม ร่วมกับ ผศ.ดร.ชุดา จิตตสุโภ และอ.ภัทรสุดา ไชยสุภา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลิตภัณฑ์ 5 ชนิดด้วยกัน ได้แก่ แชมพู ครีมนวดผม โลชั่นทาผิว สบู่ และยาหม่อง โดยเน้นส่วนผสมจากสมุนไพรท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนรวมกลุ่มกันทำเป็นผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่นเพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพเสริม ตลอดจนพัฒนาจนกลายเป็นอาชีพหลักได้ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน และในอนาคตจะพลักดันให้เป็นสินค้า OTOP ของชุมชน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 30 ท่าน และรวมถึงนิสิตคณะเภสัชศาสตร์อีก 10 คน เข้าร่วมเรียนรู้กับชุมชน เมื่อวันที่ 6 - 8 มกราคม 2561 ณ อบต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

Previous Article ประกาศรายชือบุคลากรเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 2 ปี 61
Next Article มศว เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ณ ตำบลหนองหมากฝ้าย ในชื่อ “โรงเรียนหมากฝ้ายวัยเก๋า”
Print
2086