ข่าวทั้งหมด

Rasa Prasertsri

ขอแจ้งปิดทำการชั่วคราว

ด้วยส่วนกิจการเพื่อสังคม ได้กำหนดจัดโครงการศึกษาดูงานของบุคลากรส่วนกิจการเพื่อสังคม ในระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ จังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่ นั้น เพื่อให้การจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนกิจการเพื่อสังคมจึงมีความจำเป็นขอแจ้งปิดทำการในวันดังกล่าวข้างต้น และจะเปิดให้บริการปกติในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Previous Article ส่งมอบดอกไม้จันทน์แทนใจ ถวายพ่อหลวง ร.9
Next Article พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาสังคม
Print
508