ข่าวทั้งหมด

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
Rasa Prasertsri

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาสมิทธิภาพทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ณ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 22-24 มกราคม 2561 โดยมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 500 คน

Previous Article ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
Next Article โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ไทย-จีน ครั้งที่ 5
Print
2573