ข่าวทั้งหมด

ค่ายจิตอาสา มศว รุ่นแรก ลงแรงร่วมใจ สร้างฝายช่วยชุมชนชาวนาแห้วมีน้ำหน้าแล้ง ถอดบทเรียน “มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม”
Rasa Prasertsri

ค่ายจิตอาสา มศว รุ่นแรก ลงแรงร่วมใจ สร้างฝายช่วยชุมชนชาวนาแห้วมีน้ำหน้าแล้ง ถอดบทเรียน “มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม”

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการเพื่อสังคม และทีมเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยบุคลากรชาว มศว ที่สมัครเข้าร่วมโครงการค่ายจิตอาสารับใช้สังคม รุ่น 1 ประมาณ 60 คน ออกเดินทางไปยังอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ที่ตั้งของศูนย์ มศว นาแห้ว เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้านจิตอาสาในกิจกรรมของการสร้างฝายชะลอน้ำให้กับชุมชนชาวนาแห้ว ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2560 ณ อ.นาแห้ว จ.เลย
“ค่ายนี้เป็นค่ายรุ่นแรกของค่ายจิตอาสารับใช้สังคม มศว ที่เราเปิดรับสมัครบุคลากรเข้ามาร่วม ซึ่งก็ได้รับการตอบรับสนใจจำนวนมากแต่ด้วยข้อจำกัดของสถานที่พักและอื่นๆ ก็เลยทำให้รองรับได้เพียง 50-60 คน ก็เป็นที่น่าปลื้มใจว่าพวกเราชาว มศว เป็นผู้มีจิตอาสาที่อยากจะทำประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมอย่างไม่ย่อท้อ ไม่เห็นแก่ความลำบากเหน็ดเหนื่อย เพราะการทำฝายเป็นงานหนัก ต้องใช้แรงคนหลายคน ทุกคนที่มาก็แสดงให้เห็นว่ามีความตั้งใจ ไม่เกี่ยงงานและน่าจะทำให้ได้ถอดบทเรียนร่วมกันว่ามหาวิทยาลัยของเรา เป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม กิจกรรมใดที่จะเป็นประโยชน์กับชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือตั้งอยู่ในชุมชนเช่นที่อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย แห่งนี้ ซึ่งเรามีศูนย์ มศว มานานมากหลายสิบปีแล้วและท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล ก็สนับสนุนให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนที่
นาแห้วได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเพียงแค่ส่วนกิจการเพื่อสังคมเท่านั้น ก่อนหน้านี้เราก็ลงพื้นที่นาแห้วมาแล้วหลายครั้งหลายหนจนมีความคุ้นเคยกับคนในชุมชนและส่วนภาครัฐราชการต่างๆ วันนี้เราจึงได้รับความร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจอย่างมากจากชุมชนจากทุกภาคส่วน เริ่มตั้งแต่ปลัดอำเภอท่านจักรภัทร์ พ่วงคล้าย แม้จะไม่ใช่คนนาแห้วและเพิ่งมารับหน้าที่ได้ไม่กี่เดือน แต่ท่านก็มาให้ข้อมูลของนาแห้วจนทำให้พวกเราได้รู้จักกับพื้นที่อย่างรอบด้าน ท่านกำนันทรงศักดิ์ที่ลงแรงร่วมกับพวกเราทำฝายกันตลอดทั้ง 2 วัน และยังจัดแจง จัดเตรียมพื้นที่รองรับและชวนชาวบ้านมาช่วยแผ้วถางทางเดินลัดในป่าให้พวกเรา อยู่ร่วมกับทุกกิจกรรม นอกจากนี้พวกเรายังได้รับมิตรภาพที่ดี อบอุ่น จริงใจจากชาวชุมชนด้วยการจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผมจึงอยากให้พวกเราทั้งที่ได้มีโอกาสมาร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ครั้งนี้และพวกเราชาว มศว ได้คิดถึงการทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมมากกว่าที่จะทำประโยชน์เพื่อตัวเองเพียงอย่างเดียวเพราะเราประกาศว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม ซึ่งเรามีการทำงานกับชุมชนในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ นครนายก สระแก้ว ตากและอำเภอนาแห้ว จ.เลย ที่นี่ ซึ่งก็อยากเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ บุคลากรที่คิดอยากจะทำโครงการบริการวิชาการสู่สังคม ได้ลองคิดหาโครงการดีๆ ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมช่วย สนับสนุน ต่อยอดพัฒนาให้กับชุมชนในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยของเรา มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับชุมชนเหมือนที่นาแห้วที่นี่ ก็ได้ ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นโครงการกลางจากส่วนกิจการเพื่อสังคมแบบนี้ก็ได้ เรื่องของการทำความดีทำงานจิตอาสาก็เป็นสิ่งที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระองค์ท่านอยากเห็นคนไทยเราทำดี ครั้งนี้ก็มีพ่อแม่พี่น้องชาวนาแห้วที่เป็นจิตอาสาพากันแต่งกายด้วยเครื่องแบบสัญลักษณ์ของจิตอาสา สวมหมวกและผ้าพันคอที่ได้รับพระราชทานมาช่วยเราทำฝายกัน ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติ พี่ๆ น้องๆ เจ้าหน้าที่ทหาร ป่าไม้ พอรู้ก็มาช่วยกันหมด ทำให้เราทำงานได้สำเร็จเร็วและราบรื่น อยากให้พวกเราชาว มศว ได้มาเรียนรู้และถอดบทเรียนของการเป็นผู้มีจิตอาสาและบทบาทของการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมเท่าที่มีโอกาส อย่างเช่นการทำฝายที่นาแห้วที่นี่เราก็เข้ามาสำรวจพื้นที่ พูดคุยกับชาวชุมชนว่าเขาต้องการอะไร ไม่ใช่เราจะเอาฝายมาให้เขาได้เลย เขาก็บอกว่าเขาต้องการฝายเพราะเมื่อถึงเวลาหน้าแล้ง ก็อาจจะไม่มีน้ำใช้บริโภคหรือทำเกษตรกรรมได้เลย ฝายเก็บกักน้ำที่นี่ก็จะช่วยชะลอเก็บน้ำที่ไหลมาจากต้นน้ำเล็กๆ ให้มารวมกันให้ชาวชุมชนนาแห้วได้ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตความเป็นอยู่ในช่วงหน้าแล้ง ส่วนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก็จะได้ความเป็นญาติสนิทมิตรที่ดีกับชุมชนในพื้นที่ ในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจการงานของชาวนาแห้วต่างๆ รวมทั้งส่วนภาครัฐราชการที่ต่างก็เห็นประโยชน์ของการทำงานเพื่อสังคมร่วมกัน อันเป็นพันธกิจในการรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยให้ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

Previous Article ส่วนกิจการเพื่อสังคม จัดทำ KPI ให้ตรงเป้าหมายปฏิบัติงาน
Next Article ประกาศรายชือบุคลากรเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 2 ปี 61
Print
4114