ข่าวทั้งหมด

Rasa Prasertsri

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดคำขวัญพร้อมภาพประกอบในหัวข้อ “การรณรงค์เพื่อการคัดแยกขยะ”

ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน ขอเชิญชวน นิสิต และบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่งผลงานเข้าประกวดชิงเงินรางวัล การประกวดคำขวัญพร้อมภาพประกอบในหัวข้อ "การรณรงค์เพื่อการคัดแยกขยะ" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 13,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร

สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558
**รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
***รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
****รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
*****รางวัลชมเชย (รางวัลละ 1,000 บาท 3 รางวัล) พร้อมเกียรติบัตร

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน โทร.0-2649-5000 ต่อ 15917, 25928

Previous Article โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมสำหรับนิสิต
Next Article ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม รุ่นที่ 2
Print
482