ข่าวทั้งหมด

Rasa Prasertsri

โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมสำหรับนิสิต

ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน ร่วมกับกองกิจการนิสิต และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ทุกคณะเข้าร่วม "โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม" กำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว มีกำหนดทั้งหมด 6 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 200 คน ใช้เวลารุ่นละ 4 วัน 3 คืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนานิสิตให้มีจิตสำนึกสาธารณะ และกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการรับใช้สังคม เรียนรู้และพัฒนาร่วมกับชุมชน :- 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15917, 15928

ชมวีดิโอตัวอย่างได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

 

Next Article ขอเชิญเข้าร่วมประกวดคำขวัญพร้อมภาพประกอบในหัวข้อ “การรณรงค์เพื่อการคัดแยกขยะ”
Print
492