ข่าวทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
Thanisorn Siriratunyu

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 3/2564

เพื่อรายงานและติดตามผลการดำเนินการโครงการในด้านต่างๆ พร้อมหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

โดย รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม เป็นประธานในการประชุม พร้อมคณะกรรมการจาก สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย และส่วนกิจการเพื่อสังคม

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 4

Previous Article การประชุมเชิงนโยบายส่วนกิจการเพื่อสังคม
Next Article ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก รอบที่ 3
Print
1071