ข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
Thanisorn Siriratunyu

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

เข้าร่วมเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โดยผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกต้องรายงานตัวและยืนยันสิทธ์มายัง LINE ID : SSOSWU

(ระบุ ชื่อ-นามสกุล /ตำบล/ตำแหน่งที่ได้/เบอร์ติดต่อ) ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

ติดตามข่าวสารและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ/หรือ Website : http://sso.op.swu.ac.th/ หรือติดต่อที่เบอร์ 080-853-2740

Previous Article ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
Next Article การประชุมเชิงนโยบายส่วนกิจการเพื่อสังคม
Print
410