ข่าวทั้งหมด

การประชุม ระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และหัวหน้าโครงการ กับคณะทำงานตำบล
Thanisorn Siriratunyu

การประชุม ระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และหัวหน้าโครงการ กับคณะทำงานตำบล

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม เป็นประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ หัวหน้าโครงการ และคณะทำงานตำบล

รศ.ดร.ทพ.สรสัณห์ รังสิยานนท์ และผศ.ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม กล่าวถึงรายละเอียดการดำเนินโครงการและแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และหัวหน้าโครงการ ให้คณะทำงานตำบลทราบ

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ การประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ผ่านระบบ ZOOM)

Previous Article การนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
Next Article ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
Print
553