ข่าวทั้งหมด

กิจกรรมงานปีใหม่ประจำปี พ.ศ.2563  Happy New Year 2020 SWU in Wonderland “ดินแดนมหัศจรรย์”
Thanisorn Siriratunyu

กิจกรรมงานปีใหม่ประจำปี พ.ศ.2563 Happy New Year 2020 SWU in Wonderland “ดินแดนมหัศจรรย์”

ในวันที่ วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วย รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพร้อมใจกันตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 70 รูป
ณ ลานเล่นล้อหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563

และในโอกาสนี้ รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม ได้นำผักสลัดมาแจกเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่บุคลากรผู้มาร่วมงาน

Previous Article ขอเชิญบุคลากร มศว เข้าร่วมโครงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Next Article การประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563
Print
1207