ข่าวทั้งหมด

Thanisorn Siriratunyu

ประกาศเปิดรับสมัคร นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 2

เปิดรับสมัคร นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 2

รุ่นที่ 2  (ประมาณ 150-200 คน) ณ จังหวัดสระแก้ว  : วันพุธที่ 12  – วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562

  1. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  2. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
  3. คณะสังคมศาสตร์
  4. คณะพลศึกษา
  5. คณะศึกษาศาสตร์
  6. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  7. คณะศิลปกรรม

(***นิสิตที่มีความประสงค์สมัครรุ่นที่ 2 - 4 สามารถสมัครได้ตามที่คณะของตนเองเลือกหรือตามความสะดวกของตนเอง)
 

***นิสิตที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารการรับสมัครได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง***

Previous Article ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วม โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 1
Next Article ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วม โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 2
Print
2307