ข่าวทั้งหมด

Thanisorn Siriratunyu

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วม โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 1 วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2562 ณ อ.นาแห้ว จ.เลย

และขอแจ้งรายชื่อสำรองผู้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 1 (เงื่อนไขตามรายละเอียดเอกสารแนบ)

***สามารถตรวจสอบรายชื่อทั้ง 2 ส่วนได้ตามเอกสารแนบด้านล่าง***

Previous Article อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโครงการในระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน" ครั้งที่ 2
Next Article ประกาศเปิดรับสมัคร นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 2
Print
1369