ข่าวทั้งหมด

โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ด้วยส่วนกิจการเพื่อสังคม มีกำหนดจะจัดโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 4 รุ่น ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำนิสิตของทุกคณะในชั้นปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562 เข้าสู่กระบวนการจิตอาสาและสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการรับใช้สังคมสนองจุดหมายของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม โดยมีเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นฐานในการเรียนรู้  มีการแบ่งกลุ่มปฏิบัติ ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตจริงในการลงพื้นที่และพัฒนาร่วมกับชุมชน

โดยมีรายละเอียดกำหนดรุ่นดังนี้

รุ่นที่ 1  ณ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

(รับนิสิตที่ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 จำนวน 75 คน) : วันที่ 22–25 พฤษภาคม 2562

รุ่นที่ 2  วันที่ 12 – 15 มิถุนายน 2562 (สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

รุ่นที่ 3  วันที่ 8 – 11 กรกฎาคม 2562 (สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

รุ่นที่ 4  วันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562 (สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

 

***นิสิตที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารการรับสมัครได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง***

Previous Article รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
Next Article ขอเชิญชมนิทรรศการ "การเดินทางแห่งศรีนครินทรวิโรฒ : มศว รับใช้สังคม"
Print
3145