ข่าวทั้งหมด

รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
Thanisorn Siriratunyu

รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม และ ผศ.ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม พร้อมด้วยบุคลากรส่วนกิจการเพื่อสังคม เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ลงนามถวายพระพร และร่วมกันทำบริการจิตอาสาทำความสะอาดมหาวิยาลัย วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ หน้าอาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Previous Article อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโครงการในระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน"
Next Article โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Print
2084