ข่าวทั้งหมด

รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในงาน "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"
Thanisorn Siriratunyu

รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในงาน "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำโดย อธิการบดี รองอธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม ร่วมพิธีวางพานพุ่ม ณ อนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุลและหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ เนื่องในงาน "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" 70 ปี มศว วันที่ 29 เมษมยน 2562

Previous Article งาน "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" 70 ปี มศว 2562
Next Article อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโครงการในระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน"
Print
2316