ข่าวทั้งหมด

งาน "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" 70 ปี มศว 2562
Thanisorn Siriratunyu

งาน "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" 70 ปี มศว 2562

รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม และ ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม พร้อมด้วยบุคลากรส่วนกิจการเพื่อสังคม ร่วมกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 71 รูป เนื่องในงาน "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" 70 ปี มศว วันที่ 29 เมษมยน 2562 ณ ด้านหน้าอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ

Previous Article ประชุม ชี้แจงนโยบายโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Next Article รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในงาน "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"
Print
1429