ข่าวทั้งหมด

Rasa Prasertsri

ขอเชิญจิตอาสาชาว มศว ร่วมประดิษฐ์ "ดอกไม้จันทน์" เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ด้วยส่วนกิจการเพื่อสังคมและชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เห็นความสำคัญของโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้ ทำให้ส่วนกิจการเพื่อสังคม และชมรมผู้สูงอายุ มศว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสารวมใจทำดอกไม้จันทน์ถวายเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้พสกนิกรทั่วไทยได้ใช้ในราชพิธี น้อมส่งเสด็จฯ พระองค์สู่สวรรคาลัยเป็นครั้งสุดท้าย นั้น

ในการนี้ส่วนกิจการเพื่อสังคม และชมรมผู้สูงอายุ มศว จึงขอเชิญจิตอาสาชาว มศว และผู้สนใจเข้าร่วมประดิษฐ์ "ดอกไม้จันทน์ จากใจชาว มศว" ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

**ขอให้นำกรรไกร และด้ายหลอดสีขาวมาด้วย**

Previous Article ประกาศรายชือนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 1 ปี'60
Next Article ประกาศรายชือนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 2 ปี'60
Print
505