ข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก รอบที่ 4
Thanisorn Siriratunyu

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก รอบที่ 4

เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

***โปรดศึกษารายละเอียดตามเอกสารแนบของมหาวิทยาลัย***

สามารถติดตามข่าวสารและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และ/หรือ Website : http://sso.op.swu.ac.th/ หรือติดต่อที่เบอร์ 080-853-2740

Previous Article เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม
Next Article ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
Print
589