ข่าวทั้งหมด

Thanisorn Siriratunyu

การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2562

ส่วนกิจการเพื่อสังคม จัดประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น.

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Previous Article ประกาศรายชื่อสำรอง โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 3
Next Article ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วม โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 4
Print
1371